Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiotem zamówienia jest:

„Wykonanie i wdrożenie repozytorium multimediów umożliwiającego zarządzanie wykonanymi kopiami cyfrowymi,  aplikacji internetowych oraz nakładki niemieckojęzycznej” w ramach projektu pn.  Projekt INT 81. „Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu”.
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA.

Informacja o ogłoszeniu plik 1 ; Informacja o ogłoszeniu plik 2 ; Informacja o ogłoszeniu plik 3 ; Informacja o ogłoszeniu plik 4 ; Informacja o ogłoszeniu plik 5 ;Informacja o ogłoszeniu plik 6

Opis przedmiotu zamówienia plik 1 ; Opis przedmiotu zamówienia plik 2  ; Opis przedmiotu zamówienia plik 3 ; Opis przedmiotu zamówienia plik 4 

Wzór oferty plik 1 ; Wzór oferty plik 2 ; Wzór oferty plik 3

Wzór umowy plik 1 ; Wzór umowy plik 2 ; Wzór umowy plik 3 ; Wzór umowy plik 4

Umowa w swej ostatecznej formie może się różnić od wzoru ze względu na możliwość podpisania umów oddzielnych na poszczególne przedmioty zamówienia.

Zapytanie ofertowe/nieakualne

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie i wdrożenie aplikacji Wirtualna Sala Gier” w ramach projektu pn.  Projekt INT 81. „Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA.

Zakres zamówienia:
Wykonanie aplikacji Wirtualna Sala Gier zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Usługa wsparcia technicznego w zakresie dostarczonego oprogramowania oraz aktualizacji oprogramowania w okresie minimum 24 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia.

Usługa gwarancji w okresie minimum 24 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia plik 1 

Opis przedmiotu zamówienia plik 2 

Formularz oferty plik 1

Formularz oferty plik 2

 

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiot zamówienia:

„Dzierżawa serwera i usługi związane z utrzymaniem serwera” w ramach projektu pn.  Projekt INT 81. „Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA.

Zapytanie ofertowe 

Opis przedmiotu zamówienia 

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiot zamówienia: Administrowanie repozytorium multimediów

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Projekt INT 81. „Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty plik 1

Formularz oferty plik 2

 

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie portalu Transgraniczne Muzeum Wirtualne wraz z e-Biblioteką oraz strony WWW Polsko-Niemieckie Forum Historyczne ” w ramach projektu pn.  Projekt INT 81. „Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu”. Zgodnie z załącznikiem OPZ.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA.

Zapytanie ofertowe plik 1

Zapytanie ofertowe plik 2

Opis przedmiotu zamówienia plik 1 

Opis przedmiotu zamówienia plik 2

Opis przedmiotu zamówienia plik 3

Fomularz oferty plik 1

Formularz oferty plik 2

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiot zamówienia:

„Administrowanie portalem Transgraniczne Muzeum Wirtualne oraz stroną WWW Polsko-Niemieckie Forum Historyczne” w ramach projektu pn.  Projekt INT 81. „Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA.
Zapytanie ofertowe 

 

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiot zamówienia:

Usługi nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.  Projekt INT 81. „Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA.
Zapytanie ofertowe 

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie usługi digitalizacji 2D i 3D muzealiów ze zbiorów Muzeum Ziemi Wałeckiej”  w ramach projektu pn.  Projekt INT 81. „Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA.

Zapytanie ofertowe 

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiotem zamówienia jest:

„Wykonanie 3. serii panoram sferycznych tworzących wirtualne spacery po Muzeum Ziemi Wałeckiej” w ramach projektu pn.  Projekt INT 81. „Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA.

Zapytanie ofertowe plik 1 

Zapytanie ofertowe plik 2  

Opis przedmiotu zamówienia 

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

 Przedmiotem zapytania jest obsługa prawna projektu INT 81 „Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V A

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiot zamówienia: Zakup oprogramowania do ewidencji zbiorów i zarządzania działaniami instytucji muzealnych z możliwością współpracy w ramach systemu  kilku muzeów z terenu Polski i Niemiec w ramach projektu pn.  Projekt INT 81. „Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA.

Zapytanie ofertowe plik 1 

Zapytanie ofertowe plik 2 

Zapytanie ofertowe plik 3 

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na realizacji kompleksu zadań w ramach prac Zespołu Roboczego projektu INT 81 „Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V A

zapytania ofertowe 1-3

Zapytanie ofertowe/ uwaga! korekta! / nieaktualne

Przedmiotem zamówienia jest:

Przygotowanie opracowania stanowisk archeologicznych Wałcz 1 i Rzeczyca 1 

Zapytanie ofertowe plik 1 

Zapytanie ofertowe plik 2 

Zapytanie ofertowe korekta 

Zapytanie ofertowe/ uwaga! korekta! / nieaktualne

Przedmiotem zamówienia są:

Koordynacja terenowych prac archeologicznych (Rzeczyca stan.1 i Wałcz stan.1- grodziska wpisane do rejestru zabytków) wg programu badań zatwierdzonego przez WUOZ w Szczecinie, Pełna dokumentacja obszaru badań przed rozpoczęciem prac oraz inne prace zgodnie z wykazem w zapytaniu ofertowym:

Zapytanie ofertowe plik 1  

Zapytanie ofertowe plik 2 

Zapytanie ofertowe plik 3 

Zapytanie ofertowe korekta 

Zapytanie ofertowe/ uwaga! korekta! / nieaktualne

Przedmiotem zamówienia jest:

Analiza satelitarna - Przygotowanie wraz z opisem opracowań stanowisk Wałcz stan.1 i Rzeczyca stan.1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym

Zapytanie ofertowe plik 1

Zapytanie ofertowe plik 2

Zapytanie ofertowe - korekta

Zapytanie ofertowe/ uwaga! korekta! / nieaktualne

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie badań magnetometrycznych na dwóch stanowiskach: Wałcz stan.1 i Rzeczyca stan.1.

- wytyczenie siatki

- badania magnetometryczne (6 gridów pomiarowych)

- interpretacja i opracowanie wyników

Szczególy zapytania ofertowego w załącznikach:

Zapytanie ofertowe plik 1 

Zapytanie ofertowe plik 2 

Zapytanie ofertowe - korekta 

 

 

Zapytanie ofertowe/ uwaga! korekta! / nieaktualne

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie profili georadarem z opracowaniem dla obiektu Wałcz stan.1 i Rzeczyca stan.1.

Wykonanie modelów 3d badanych obszarów uzyskany na podstawie pomiaru skanerem laserowym, tachimetrem, odbiornikiem GPS lub z nalotu dronem w państwowym układzie współrzędnych (kwestia doboru do warunków terenowych).

Szczegóły zapytania w załacznikach

Zapytanie ofertowe plik 1 

Zapytanie ofertowe plik 2 

Korekta zapytania ofetowego 

Uprzejmie informujemy, iż pozostałe nieaktualne zapytania ofertowe zostały przeniesione do archiwum

Uprzejmie informujemy, iż pozostałe nieaktualne zapytania  ofertowe INT 81 zostały przeniesione do archiwum. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt mailowy int81@tlen.pl

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku ulotek i plakatów  w ramach projektu „Cmentarz Wojenny w Wałczu – pamięć o ludziach i wydarzeniach”, współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji fotograficznej i video Cmentarza Wojennego w Wałczu oraz miejsc walk na Pojezierzu Wałeckim   w ramach projektu „Cmentarz Wojenny w Wałczu – pamięć o ludziach i wydarzeniach”, współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca wykonaniu wirtualnego spaceru  Cmentarza Wojennego w ramach projektu „Cmentarz Wojenny w Wałczu – pamięć o ludziach i wydarzeniach”, współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu portalu internetowego  w ramach projektu „Cmentarz Wojenny w Wałczu – pamięć o ludziach i wydarzeniach”, współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu interaktywnej mapy  Pojezierza Wałeckiego w dwóch wersjach (miejsca walk, miejsca pamięci) z  odnośnikami do miejsc walk,  pochówków i miejsc pamięci  (pamiątkowe głazy, pomniki)  w ramach projektu „Cmentarz Wojenny w Wałczu – pamięć o ludziach i wydarzeniach”, współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu tłumaczeń pisemnych z języka  rosyjskiego i niemieckiego  w ramach projektu „Cmentarz Wojenny w Wałczu – pamięć o ludziach i wydarzeniach”, współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Zapytanie ofertowe